Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zarzuty:

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty?

Jeżeli natknąłeś się na nasze propozycje sprzeciwu od nakazu zapłaty to prawdopodobnie szukasz możliwości zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpiecznej przyszłości finansowej.

Gwarancją tego może dać Ci współpraca z Eliteo. Oddłużanie firm i osób fizycznych: sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ma na celu zwiększenie płynności finansowej firmy lub Klienta detalicznego, czego rezultatem jest zwiększenie przychodowości firmy i zmniejszenie jej wydatków tak jak w przypadku osoby fizycznej.
Bardzo ważnym czynnikiem podczas przygotowywania sprzeciwu od nakazu zapłaty jest zachowywanie terminów ustawowych.

 

  • WAŻNE: Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu lub zarzutów?

Po wydaniu nakazu zapłaty sąd z urzędu powinien Ci go doręczyć, przesyłając jednocześnie złożony przeciwko Tobie pozew. Od chwili otrzymania nakazu masz dwa tygodnie na złożenie sprzeciwu lub zarzutów. Termin będzie zachowany, jeżeli w tym czasie złożysz pismo w biurze podawczym sądu albo nadasz je na poczcie (liczy się data stempla pocztowego). Sprzeciw lub zarzuty wniesione po terminie zostaną odrzucone bez rozpoznania.

Art. 491 § 1 i 3, art. 502 § 1 i 2, art. 165 § 2 kodeksu postępowania cywilnego

  • WAŻNE: Gdzie skierować sprzeciw lub zarzuty?

Bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy wysłali sprzeciw lub zarzuty w odpowiednie miejsce.  Do rozpoznania sprzeciwu i zarzutów właściwy jest ten sam sąd, który wydał nakaz zapłaty. Dotyczy to także postępowania przed e-sądem.

  • WAŻNE: Jakie są koszty wniesienia sprzeciwu lub zarzutów?

 

W postępowaniu upominawczym (także przed e-sądem w Lublinie) wniesienie sprzeciwu nie podlega opłacie.

W postępowaniu nakazowym wniesienie zarzutów podlega opłacie, której wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu, czyli innymi słowy od kwoty pieniężnej wymienionej w nakazie zapłaty. Jest to 75% z 5% wartości przedmiotu sporu. Nasi specjaliści są jednak w stanie w wyjątkowych przypadkach wnioskować o uniknięcie tej opłaty. Dowiedz się więcej dzisiaj tutaj: Sprzeciw od nakazu zapłaty wzór lub pod numerem telefonu 731 306 481 !

Optymalizacja skuteczności sprzeciwu od nakazu zapłaty

Podczas przygotowywania sprzeciwu do sądu ważne jest odpowiednie uzasadnienie sprzeciwu pod kątem formalnym i merytorycznym. Tylko dzięki znalezieniu odpowiednich specjalistów, można liczyć na zwiększenie skuteczności sprzeciwu, co oznacza uniknięcie zajęcia komorniczego na okres od 3 miesięcy wzwyż a często nawet umorzenie postępowania. Sprawdź: Umorzono: skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty!

Zoptymalizowanie sprzeciwu od nakazu zapłaty pod daną sytuację jest zadaniem naszych specjalistów i jest zawsze opracowane tak, aby zachować pełną wygodę oraz jakość dla Klienta i Jego rodziny.

Niestety niewielu Polaków ma świadomość o możliwości złożenia sprzeciwu i doprowadza do sytuacji egzekucji komorniczej za kwotę 1000zł. Na szczęście ponad 80% naszych Klientów przekazuje kontakt do nas ich znajomym!

Dołącz do grona osób, które w terminie, dzięki nam złożyło sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty i ciesz się życiem bez długów!

Misją jaką przyjęło Eliteo jest popularyzacja działań tuż po odebrania nakazu zapłaty i pozwu jak i sprzeciwów od nakazu zapłaty. Wiele zależy od samego Klienta, ale także od sądu, który dokument rozpatruje, dlatego przed złożeniem sprzeciwu dokładnie analizujemy i doradzamy jakie działania są najlepsze dla indywidualnego przypadku.

Nasze oferty przekształcamy systematycznie tak, aby dostosować ją do aktualnej sytuacji naszych Klientów.

Mamy nadzieję, iż dzięki temu artykułowi nikomu nie trzeba będzie więcej tłumaczyć, dlaczego sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty są tak bardzo ważne, ani dlaczego dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa na przyszłość konieczny jest ruch w teraźniejszości, który wywoła odpowiednie efekty dla zadłużonych.

Dowiedz się więcej o oszczędnościach kredytowych w trudnej sytuacji finansowej na przykładzie zwrotu ubezpieczenia z kredytu: Conectum Finanse zwrot ubezpieczenia kredytu.